Van CO2 uitstoot naar zuurstofrijke leefomgeving

De gascrisis zal grote gevolgen hebben voor infrastructuur- en woningbouw gerelateerde projecten. Dit geeft ons nu de mogelijkheid om de buitenruimte duurzamer te ontwerpen. Je kunt hierbij denken aan het vooropstellen van hergebruik van grondstoffen. Daarnaast zal het vergroenen van de buitenruimte een goedkopere oplossing worden dan dat we voorheen deden. Dit zal een positieve uitwerking hebben op het leefklimaat waarin wij wonen en verblijven.

Sinds het begin van de coronacrises die starte in 2020 zien we dat de prijzen van zowel gebakken- als betonstraatstenen tussen de 10% tot 15% per kwartaal zijn gestegen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met verhogingen van transportkosten. Deze stijgingen blijven doorgaan tijdens een gascrisis. Wanneer er daadwerkelijk een gas tekort ontstaat, dan zal dit gevolgen hebben voor de leveringen voor de bouw en infra. Zo lopen  producties vertragingen op of valt de producties helemaal stil. Dit hebben we in het begin van de coronacrises 2020 al gezien bij onder andere straatbakstenen, keramische tegels en betonstraatstenen.

Nu de prijs van straatwerk alleen maar oploopt en één vierkante meter beplanting goedkoper wordt dan elementenverharding, zullen we een verschuiving gaan zien van verstening naar vergroening. Hierdoor zal het vergroening van tuinen, parken en infrastructuur een positieve boost krijgen. Zo worden wijken langzaam groener en ruimtelijker opgezet. In de ontwerpen van onze nieuwe tuinen worden plantvakken groter, dynamisch en gevarieerder.

Beplanting zorgt voor sfeer in de infrastructuur en ook op kleine schaal, zoals in uw tuin, biedt het u veel voordelen. Zo brengen bomen meer verkoeling in de zomer, omdat zonlicht wordt geremd door de bladeren. Hierdoor ontstaat meer schaduw en meer verkoeling. Heesters en hagen zijn een schuilplaats/voedselplek voor vogels. Meerjarige planten zoals bodembedekkers houden het vocht in de grond beter vast, waardoor de bodem langzamer uitdroogt. Dit alles geeft ons een betere ecologische leefomgeving die toekomstgericht is op natuurbehoud.

Gaat u voor kostbare verharding of kiest u voor veel beplanting.